Sikkerhetssertifikater (SSL)

<< Til eposthjelp

SSL: For sertifikat for de som ønsker å benytte SSL på mail (og ikke har kjøpt eget sertifikat), endre innkommende/utgående server:

SSL:  Bytt ut i innstillingene (innkommende/utgående server) fra «mail.ditt-domene.no» til:

Alternativer: «4885624.active-data.com», «ns9.active-data.net» osv. (se tilsendt info)!

=> Usikker på ditt alternativ (se også tilsendt info), kontakt support!

SSL-porter innk. imap 993, pop 995. For utg. 465

>>Porter IMAP – UTEN SSL:

Innkommende server (mail.ditt-domene.no) port 143
Utgående server (mail.ditt-domene.no – «Server krever godkjenning») port 26, 587 eller 25

>>Porter POP/POP3 – UTEN SSL:

Innkommende server (mail.ditt-domene.no) port 110
Utgående server (mail.ditt-domene.no – «Server krever godkjenning») port 26, 587 eller 25


::Ønskes eget SSL-sertifikat for WWW-webside og ‘mail.ditt-domene.no’, se: SSL-bestilling


Årsaken til kryptering er gjerne at det finnes et webskjema hvor man kan fylle inn informasjon som er av sensitiv art, f.eks. brukernavn og passord på en innloggingsside. Sjekk derfor ALLTID selve webadressen (domenenavnet) og at dette er det samme som før (spesielt hvis du kommer til siden via en link).
VILKÅR OG PAKKEDATA:
» Aksept: (X) - Adata benytter cookies - Info
Brukere av siden godkjenner Vilkår og Copyright.
ADATA.NO [Active Data Norge]
Webtjenester siden 1997
Godkjent offentlig registrar (Norid) siden 2003
ADMIN EPOST | SUPPORT EPOST:
firmapost@adata.no | support@adata.no
POSTADRESSE:
P.O. Box 5199 Majorstuen, 0302 OSLO - NORWAY