Mobiltilpasset og proff nettbutikk

000001_mob-pc-nettbrett
Responsiv layout for pc, laptop, mobil..

Stor økning i netthandel
Salg av varer og tjenester på internett har eksplodert de siste årene, og Norge ligger på verdenstoppen i netthandel. Med enkle nett-program kan du få en nettbutikk etablert i rekordfart, og en enkel administrasjon som gjør deg i stand til å selge dine produkter med kortbetaling i løpet av kort tid!

Det er derfor viktig at du følger opp denne utviklingen, og gir dine kunder og besøkende mulighet til å bestille på internett du også. Husk også at nye shop – og webløsninger må være tilpasset mindre nettbrett og smartmobiler, som stadig flere kunder nå benytter seg av! Adata tilbyr naturligvis responsive webhotell med støtte for dette.

GRATIS: Alle webhotell-kunder hos Adata har tilgjengelig og inkludert hjemmeside-program (i tillegg til SFTP) uten kostnader! I Cpanel admin-panel kan du lage en hjemmeside både via FileManager og SitePublisher. Se Cpanel-support www.cpanel.net/support/
WordPress (levert via Cpanel og WordPress med ekstern support): Du kan opprette en WordPress hjemmeside – og plugin for nettbutikk (f.eks. Woo Commerce) enkelt via ditt Cpanel (normalt WP-Toolkit i Cpanel kontrollpanelet). Se tilsendt info for Cpanel-login. Informasjonsbase: www.wordpress.org/support/
VILKÅR OG PAKKEDATA:
» Aksept: (X) - Adata benytter cookies - Info
Brukere av siden godkjenner Vilkår og Copyright.
ADATA.NO [Active Data Norge]
Webtjenester siden 1997
Godkjent offentlig registrar (Norid) siden 2003
ADMIN EPOST | SUPPORT EPOST:
firmapost@adata.no | support@adata.no
POSTADRESSE:
P.O. Box 5199 Majorstuen, 0302 OSLO - NORWAY