Partnere & Web Konsulenter hos Adata

Adata har et nettverk av uavhengige web-konsulenter og web-designere som tilbyr tjenester som bl.a. beskrevet på Adata.No. Henvendelser hit kanaliseres via partnernettverket, og Adata vil bestrebe seg til å finne den beste løsningen for din webløsning!

Adatas partnere kan normalt hjelpe deg med programvare (script kjøpt/nedlastet fra eksterne webbyrå, epostklienter kjøpt fra bl.a. Microsoft osv.). Og hvis din webside er utdatert mht. eldre program-script, ønsker hjelp til feilretting, resetting av passord, backup eller liknende (se Vilkår). Rimelige og standard timepriser, inkl. halvtimesatser.

Adata kan hjelpe deg med bl.a. dette:

Enkelt design som f.eks. infoside (‘visittkort’) på nettsidens forside
Feilsøk og evt. feilretting (se også HER)
Passord-resetting
Hjelp til innkjøpt/nedlastet web script, software, program*
Endre løsning til nyere og sikrere WordPress
SSL / https-sertifikater
Backup av deres webfiler/database
Nye/redigere sider (tekst/bilde-hjelp)
Nye menyer
Nye tema/layout evt. logo-tilpasning på web
Installere enkelte plugins på eksisterende webløsning
Forbedring av søkbarhet av side på Google, Bing osv. (se HER!)
Facebook-side, Twitter (se egen side)
Kortbetaling (se egen side)
Annet – kan formidles via Adatas partner-webdesignere

*Adata/Partnere har normalt ikke lisens til å gi firmasupport for deres innkjøpte programvare fra diverse leverandører (for eksempel Microsoft), men kan tilby rimelig konsulentråd pr. mail/telefon/møter.
SUPPORT: Feil ved mail (feil hos Adata, full mailbox og lignende er naturligvis gratis support inkl. i pakken hos Adata).


» Ønskes mer informasjon eller bestilling?

Kontakt:  partner@adata.no