Driftsmeldinger og oppdateringer

Viktig: Har du eldre webløsninger må disse oppdateres til siste og sikre versjoner, jfr. vilkår. Husk også sterkere passord og sjekk/avinstaller unødige og skadelige utvidelser/plugins!

Webservere oppdateres i januar-februar med nyere og sikre PHP-versjoner
*Enkelte websider med alt for gamle script og gamle web-versjoner eller gamle/usikre plugins i bl.a. WordPress etc., kan få feilmeldinger ved ny PHP. Det er OBLIGATORISK å oppdatere løsninger og plugins (jfr. vilkår). VIKTIG: Det anbefales allerede nå å oppgradere PHP. Logg inn på deres CPANEL (admin-siden), velg «MultiPHP Manager«, velg/merk av boks for domene og ny PHP-versjon i rullemeny.
(Midlertidig fix; velg en litt eldre PHP-versjon ved feil på siden. IKKE anbefalt!).

HORDE WEBMAIL: Det minnes igjen om at Horde webmail blir faset ut av Cpanel sentralt, og erstattet av Roundcube webmail (anbefalt). Bytt allerede i dag!
PAKKER & PRISER: Det foretas i år konvertering av eldre pakker (Home, Standard, Business) til nyere pakker (Small, Medium, Large). Dette innebærer en prisendring for pakkene, der noen blir noe dyrere og andre får en prisreduksjon. Den årlige web – og supportkontoen økes med kr. 30,- Priser for admin og domener forblir de samme til tross for økte leverandørpriser og generell inflasjon i samfunnet. Oppdatert prisliste på Adatas nettside.
VILKÅRSENDRINGER: Etter råd fra Adatas juridiske rådgiver, er det foretatt en endring av vilkårene. Vilkår anses som leste og aksepterte hvis ikke innsigelse meldes innen to uker. Det implementeres EHF som alternativ betalingsmåte (§1.05), eldre webdesign-statutter fjernes (§2.01), og personvernerklæringen integreres som nytt avsnitt (§2.02) for å øke kunderettigheter og oversiktlighet i hht. norsk Personopplysningslov og GDPR.

Nye innstillinger for enkelte domenekonti:
Benytt login CPANEL HER  – EVT.:  ditt-domene.no/cpanel/
Benytt login WEBMAIL HER  – EVT.:  ditt-domene.no/webmail/

Noen konto-passord er for korte og svake. Du blir da bedt om å legge inn et sterkere passord. Gjør dette straks. Får du «Invalid Login», kontakt: support@adata.no


Hurtig tilbakemelding ordinær support – support@adata.no
VILKÅR OG PAKKEDATA:
» Aksept: (X) - Adata benytter cookies - Info
Brukere av siden godkjenner Vilkår og Copyright.
ADATA.NO [Active Data Norge]
Webtjenester siden 1997
Godkjent offentlig registrar (Norid) siden 2003
ADMIN EPOST | SUPPORT EPOST:
firmapost@adata.no | support@adata.no
POSTADRESSE:
P.O. Box 5199 Majorstuen, 0302 OSLO - NORWAY