Teknisk & spesialbehov for webløsninger

Server-admin og leverandører har nåværende innstillinger utfra sikkerhetshensyn. Endringer i serverinnstillinger vil IKKE tilpasses enkelte webdesigneres eller utvikleres spesialbehov for spesielle script, da det er et overordnet mål å holde serverdriften enklest mulig hos leverandør, og innenfor standard hosting utfra kundemajoritetens beste. Kontakt i såfall andre tilbydere og evt. flytt konto.

Egen tilpasning og større plass med mulighet for script-tilpasning, økte LIMIT-verdier – Anbefalt for større sites/firma/organisasjoner: Ønskes en egen dedikert server/VPS med større trafikk/plassbehov og egne tilpasningsmuligheter, se HER.

Backup for Cpanel Webhotell: Logg inn på ditt webhotells admin (Cpanel) og velg Backup og Backup Wizard. Se Cpanel-support for veiledning og fremgangsmåte.

Andre CMS-systemer (WordPress, Joomla..): Logg inn på din CMS-løsning og velg Backup-seksjonen. Merk at det finnes mange Plugins for backup, både lokalt på egen maskin til skybaserte tjenester.

PERL, CGI, PHP, ASP

LINUX (se Cpanel)
Path (Sti) eks.: usr/bin/perl
Sendmail eks.: usr/sbin/sendmail
Script server path: Eks: «/home/brukernavn/public_html/cgi-bin»
MySQL Database Eks: $hostname = «localhost»

WINDOWS
Path (Sti) D:\WEB\domenenavn.no\
Evt. kreves spesielle (skrive)-rettigheter for mapper/kataloger/filer (script), kontakt: teknisk@adata.no
VILKÅR OG PAKKEDATA:
» Aksept: (X) - Adata benytter cookies - Info
Brukere av siden godkjenner Vilkår og Copyright.
ADATA.NO [Active Data Norge]
Webtjenester siden 1997
Godkjent offentlig registrar (Norid) siden 2003
ADMIN EPOST | SUPPORT EPOST:
firmapost@adata.no | support@adata.no
POSTADRESSE:
P.O. Box 5199 Majorstuen, 0302 OSLO - NORWAY