Oversikt | Pris og Abonnementer

ADATA prisoversikt: Her følger en oppdatert oversikt med priser, hvor SUM år 1/2 angis både uten og inkl. merverdiavgift (mva. i parantes). Listen inneholder alt fra rådgivning, webarbeid til DNS-tjenester.

For endring av din konto, gå HIT. Kampanjer som pågår vil gi lavere priser enn de som er listet her. Se de ulike sidene/domenesjekk for reelle rabattpriser!

——————————————————————————–

Rådgivning/domene/webarbeid: Kr. 990,- pr. time (1237,50)
Eierskifte .NO-domener (Norid) og andre domene-typer: Kr. 150,- (187.50)
DNS-oppdatering og WWW-justering / IP-endringer for domener: Kr. 0,- (0)
Konto endringsgebyr: Kr. 79,- (98,75)
Domeneregistrering ordinære (og andre domener):  Se priser i domenesøk (bestilling).
F.o.m. andre år (no, com, eu) eks. tillegg fra kr. 195,- (243,75)
F.o.m. andre år andre domener eks. tillegg: Normalt samme pris som første år.
Domeneleverandørers korttrekk/administrasjon kostnader: Kr. 79,- (98,75)
PARKERING – Kun reservering uten webkonto (park-gebyr): Kr. 39,- (48,75) pr. år.
TINY Pakke – Konto Url redirect/peking: Kr. 99,- (123,75) pr. år.
MINI Pakke – Epost, DNS-admin Kr. 285,- (356,25) pr. år.
SMALL Webhotell/Epost, DNS-admin: Kr. 349,- (436,25) pr. år.
MEDIUM Webhotell/Epost, DNS-admin: Kr. 599,- (748,75) pr. år.
LARGE Webhotell/Epost, DNS-admin: Kr. 849,- (1061,25) pr. år.
Supportkonto 12 md inkl. service av web-konto Kr. 0,- første år. Kr. 170,- (212,50) pr. år.
Purregebyr ved betalingspåminnelse og merarbeid knyttet til dette: Kr. 195,- (243,75)

——————————————————————————–

Eksempler for ordinære domener (domene & web) påfølgende abonnementsperioder.
Priser i parantes () viser beløpet inkl. mva. Admin-gebyr ikke medregnet.
OBS! Gjelder ordinære domener som no-domenet (andre domenetyper har egne abonnementspriser):

» Domeneårsavgift og TINY-konto f.o.m. andre år a 195 + TINY a 99 = kr. 294,- (367,50)*
» Domeneårsavgift og MINI-konto f.o.m. andre år a 195 + MINI a 285 = kr. 480,- (600,00)*
» KUN parkering (ikke www-peking eller DNS): Kr. 195,- + PARK a 39 = kr. 234,– (293,-)*
–> Endre/oppgradere konto.
*Andre domenetyper følger egne prissatser.

» Årsavgift SMALL-WEB f.o.m. andre år SMALL a 349 + admin/support-konto a 170 = 519,- (648,75)
SMALL inkl. standard domeneårsavgift (inkl. Tiny-pakken): 813,- (1016,25)
» Årsavgift MEDIUM-WEB f.o.m. andre år MEDIUM a 599 + admin/support-konto a 170 = kr. 769,- (961,25)
MEDIUM inkl. standard domeneårsavgift (inkl. Tiny-pakken): 1063,- (1328,75)
» Årsavgift LARGE-WEB f.o.m. andre år LARGE a 849 + admin/support-konto a 170 = kr. 1019,- (1273,75)
LARGE inkl. standard domeneårsavgift (inkl. Tiny-pakken): 1313,- (1641,25)

GAMLE pakker er pr. 01.01.2023 overført nyere pakker med tilsvarende prising og vilkår.
MINI-pakker med epost/DNS/IP-pekere er oppgradert til ny Cpanel-pakke pr. 10.12.2023. Resterende MINI-pakker er overført TINY-pakker med uendret pris.

*Med forbehold om rabatter og de siste endringer.

JUSTERT F.O.M. 10.12.2023
VILKÅR OG PAKKEDATA:
» Aksept: (X) - Adata benytter cookies - Info
Brukere av siden godkjenner Vilkår og Copyright.
ADATA.NO [Active Data Norge]
Webtjenester siden 1997
Godkjent offentlig registrar (Norid) siden 2003
ADMIN EPOST | SUPPORT EPOST:
firmapost@adata.no | support@adata.no
POSTADRESSE:
P.O. Box 5199 Majorstuen, 0302 OSLO - NORWAY