Oversikt | Pris og Abonnementer

ADATA prisoversikt: Her følger en oppdatert oversikt med priser, hvor SUM år 1/2 angis både uten og inkl. merverdiavgift (mva. i parantes). Listen inneholder alt fra rådgivning, webarbeid til DNS-tjenester.

For endring av din konto, gå HIT. Kampanjer som pågår vil gi lavere priser enn de som er listet her. Se de ulike sidene/domenesjekk for reelle rabattpriser!

——————————————————————————–

Rådgivning/domene/webarbeid: Kr. 990,- pr. time (1237,50)
Eierskifte .NO-domener (Norid) og andre domene-typer: Kr. 300,- (375,00)
DNS-oppdatering og WWW-justering / IP-endringer for domener: Kr. 0,- (0)
Konto endringsgebyr: Kr. 79,- (98,75)
Domeneregistrering ordinære (og andre domener):  Se priser i domenesøk (bestilling).
F.o.m. andre år (no, com, eu) eks. mailkonto/DNS fra kr. 195,- (243,75)
F.o.m. andre år andre domener eks. mailkonto/DNS: Normalt samme pris som første år.
Fakturaekspedisjon årsabonnement/administrasjon: Kr. 79,- (98,75)
MINI pakke – domene-adm inkl. DNS, mail, url-peking: Kr. 99,- (123,75) pr. år.
SMALL webhotell: Kr. 349,- (436,25) pr. år.
MEDIUM webhotell: Kr. 599,- (748,75) pr. år.
LARGE webhotell: Kr. 849,- (1061,25) pr. år.
Supportkonto 12 md inkl. service av web-konto Kr. 0,- første år. Kr. 170,- (212,50) pr. år.
Purregebyr ved betalingspåminnelse og merarbeid knyttet til dette: Kr. 195,- (243,75)

——————————————————————————–

Eksempler for ordinære domener (domene & web) påfølgende abonnementsperioder.
Priser i parantes () viser beløpet inkl. mva.
OBS! Gjelder ordinære domener som no/com/eu (andre domenetyper har egne abonnementspriser):

» Domeneårsavgift og MINI-konto f.o.m. andre år a 195 + MINI a 99 = kr. 294,- (367,50)*
KUN parkering (ikke mail, www-peking eller DNS): Kr. 195,- (243,75): Endre/oppgradere konto.
*Andre domenetyper følger egne prissatser.

» Årsavgift SMALL-konto f.o.m. andre år SMALL a 349 + admin/support-konto a 170 = 519,- (648,75)
SMALL inkl. standard domeneårsavgift (inkl. Mini-pakken): 813,- (1016,25)
» Årsavgift MEDIUM-konto f.o.m. andre år MEDIUM a 599 + admin/support-konto a 170 = kr. 769,- (961,25)
MEDIUM inkl. standard domeneårsavgift (inkl. Mini-pakken): 1063,- (1328,75)
» Årsavgift LARGE-konto f.o.m. andre år LARGE a 849 + admin/support-konto a 170 = kr. 1019,- (1273,75)
LARGE inkl. standard domeneårsavgift (inkl. Mini-pakken): 1313,- (1641,25)

GAMLE pakker er pr. 01.01.2023 overført nyere pakker med tilsvarende prising og vilkår.

*Med forbehold om rabatter og de siste endringer.

JUSTERT F.O.M. 01.01.2023
VILKÅR OG PAKKEDATA:
» Aksept: (X) - Adata benytter cookies - Info
Brukere av siden godkjenner Vilkår og Copyright.
ADATA.NO [Active Data Norge]
Webtjenester siden 1997
Godkjent offentlig registrar (Norid) siden 2003
ADMIN EPOST | SUPPORT EPOST:
firmapost@adata.no | support@adata.no
POSTADRESSE:
P.O. Box 5199 Majorstuen, 0302 OSLO - NORWAY