Oversikt | Pris og Abonnementer

ADATA prisoversikt: Her følger en oppdatert oversikt med priser, hvor SUM år 1/2 angis både uten og inkl. merverdiavgift (mva. i parantes). Listen inneholder alt fra rådgivning, webdesign til DNS-tjenester.

Tilhører du gamle web-pakker (se nederst), kontakt Adata på firmapost@adata.no for info. For endring av din konto, gå HIT. Merk at eldre pakker flyttes til nyere og rimeligere servere, noe som kan medføre noe programmeringsjusteringer hvis dere har hjemmesider. Kontakt da din webdesigner. OBS! Kampanjer som pågår vil gi lavere priser enn de som er listet her. Se de ulike sidene/domenesjekk for reelle rabattpriser.

——————————————————————————–

Rådgivning/domene/web: Kr. 990,- pr. time (1237,50)
Eierskifte .NO-domener (Norid) og andre domene-typer: Kr. 300,- (375,00)
DNS-oppdatering og WWW-justering / IP-endringer for domener: Kr. 0,- (0)
Konto endringsgebyr: Kr. 79,- (98,75)
Domeneregistrering ordinære (og andre domener):  Se priser i domenesøk (bestilling).
F.o.m. andre år (no, com) eks. mailkonto/DNS fra kr. 195,- (243,75)
F.o.m. andre år andre domener eks. mailkonto/DNS: Normalt samme pris som første år.
Fakturaekspedisjon årsabonnement/administrasjon: Kr. 79,- (98,75)
MINI pakke – domene-adm inkl. DNS, mail, url-peking: Kr. 99,- (123,75) pr. år.
SMALL webhotell: Kr. 299,- (373,75) pr. år.
MEDIUM webhotell: Kr. 599,- (748,75) pr. år.
LARGE webhotell: Kr. 899,- (1123,75) pr. år.
Supportkonto 12 md inkl. service av web-konto Kr. 0,- første år. Kr. 145,- (181,25) pr. år.
Purregebyr ved betalingspåminnelse og merarbeid knyttet til dette: Kr. 195,- (243,75)

——————————————————————————–

Eksempler for ordinære domener (domene & web) påfølgende abonnementsperioder.
Priser i parantes () viser beløpet inkl. mva.
OBS! Gjelder ordinære domener som no/com/net/org..:

» Domeneårsavgift og MINI-konto f.o.m. andre år a 195 + MINI a 99 = kr. 294,- (367,50)
*Ønskes KUN parkering (ikke mail, www-peking eller DNS): Kr. 195,- (243,75): Endre konto.
*Andre domenetyper følger egne prissatser (normalt likt første og andre år)

» Årsavgift SMALL-konto f.o.m. andre år SMALL a 299 + admin/support-konto a 145 = 444,- (555,-)
Inkl. standard domeneårsavgift (inkl. Mini/mail): 733,- (916,25)
» Årsavgift MEDIUM-konto f.o.m. andre år MEDIUM a 599 + admin/support-konto a 145 = kr. 744,- (930,-)
Inkl. standard domeneårsavgift (inkl. Mini/mail): 1033,- (1291,25)
» Årsavgift LARGE-konto f.o.m. andre år LARGE a 899 + admin/support-konto a 145 = kr. 1044,- (1305,-)
Inkl. standard domeneårsavgift (inkl. Mini/mail): 1333,- (1666,25)

» Domeneavgifter/webhotell for eldre pakker f.o.m. andre år følger egne avtaler (se under). For endring: firmapost@adata.no

Oversikt (eksempler) GAMLE pakker eks. mva.:
Eks. .no/com/net..: Home web inkl. adm/support kr. 859,- 
Eks. .no/com/net..: Standard web inkl. adm/support kr. 1099,- 
Eks. .no/com/net..: Business web inkl. adm/support kr. 1339,- 

* Med forbehold om rabatter og de siste endringer.
VILKÅR OG PAKKEDATA:
» Aksept: (X) - Adata benytter cookies - Info
Brukere av siden godkjenner Vilkår og Copyright.
ADATA.NO [Active Data Norge]
Webtjenester siden 1997
Godkjent offentlig registrar (Norid) siden 2003
ADMIN EPOST | SUPPORT EPOST:
firmapost@adata.no | support@adata.no
POSTADRESSE:
P.O. Box 5199 Majorstuen, 0302 OSLO - NORWAY