Domeneavtaler og NO-signering

Skal du som representant for ditt firma/organisasjon registrere et nytt NO-domene (slutter på .no, f.eks. www.dittfirma.no), kreves det at du signerer en digital avtale (du fyller ut et skjema på internett hos Norid, og videresender skjemaet til Adata). Det samme kreves hvis NO-domenet skal overføres (eierskifte) til et annet firma/organisasjon. Man benytter det samme skjemaet for både nyregistrering og for overføring.

Online signering (Norid) for NO-domener:

» Nyregistrering av et NO-domene (du mottar også info om dette pr. mail): KLIKK HER

» Eierskifte og overføring av et NO-domene (enten pga. domenesalg, ordinær overføring eller slettet/ugyldig org.nr): KLIKK HER

Avtale inngått for domene – & webtjenester hos Adata:

» Avtale og kontrakt for samtlige kundetjenester (generelle retningslinjer): KLIKK HER

Eierskifte av alle andre domener enn .NO:

» Send mail fra godkjent/registrert bruker-email (evt. opplys domenets ID/passord) og opplys ny eier og kontaktinfo til: firmapost@adata.no




VILKÅR OG PAKKEDATA:
» Aksept: (X) - Adata benytter cookies - Info
Brukere av siden godkjenner Vilkår og Copyright.




ADATA.NO [Active Data Norge]
Webtjenester siden 1997
Godkjent offentlig registrar (Norid) siden 2003
ADMIN EPOST | SUPPORT EPOST:
firmapost@adata.no | support@adata.no
POSTADRESSE:
P.O. Box 5199 Majorstuen, 0302 OSLO - NORWAY