Benytte andre navnetjenere (NS) og IP-adresser

Enkelte domenekunder hos Adata velger å benytte eksterne navnetjenere (name servers) eller IP-adresser utenfor Adatas kontroll og DNS (Domain Name System). Dette gjelder ofte hjemmesideløsninger (for eksempel Wix, Vistaprint osv.).

Det du må være klar over når du ber om peking av domenet ut fra Adatas navnetjenere, er at nesten ALL KONTROLL over domenet forsvinner fra Adata. Hvis du skal fortsette å benytte mail hos Adata, må du selv/din leverandør peke domenets mail til Adata:

*Peke domenets mail til Adata: Du (evt. din leverandør) må sjekke ditt domenes A-record/IP-adresse (IP-adresse 89.221.244.233, 162.214.159.69 osv.), og peke/beholde både ‘mail.ditt-domene.no’, ‘webmail.ditt-domene.no’ og ‘cpanel.ditt-domene.no’ til Adatas IP-adresse. Dessuten må du peke/beholde ditt domenes MX-record til rotdomenet (evt. ‘mail.ditt-domene.no’).
Viktig: Du må til enhver tid selv sjekke at IP for domenet hos Adata er korrekt (IP kan sjelden med en del års mellomrom endres).

Hvis du skal benytte en hjemmesideløsning, kan du altså i stedet for å peke hele domenets DNS ut fra Adata, peke KUN ditt domenes ‘WWW-post’ (A-record) til leverandørens IP-adresse (f.eks. 11.22.33.44). Deretter sett en redirect for rotdomenet til ‘WWW.domenet.no’. Dette skal din leverandør kunne informere og hjelpe deg med.

Det oppstår dessverre mye merarbeid og ekstrasupport hos Adata når kunder flytter sine DNS til andre leverandører. En rekke leverandører er svært lite behjelpelige med support og informerer sjelden sine brukere om at endringer i ditt domenes DNS kan få store konsekvenser!

=> BESTILLING: Hvis du ikke får dette til – og din leverandør ikke vil gi deg hjelp – kan Adata gjøre arbeidet fra halvtimespriser. Merk at enkelte leverandører heller ikke tillater at du peker domenet ut fra sine DNS..
– Gå hit for hjelp: FEILRETTING

DNSSEC: Husk også at bare et fåtall leverandører har sikret ditt domene med den viktige sikkerhetsstandarden DNSSEC, slik som Adata gjør. Ditt domene risikerer altså å ikke være like sikkert hos andre navnetjenere!
VILKÅR OG PAKKEDATA:
» Aksept: (X) - Adata benytter cookies - Info
Brukere av siden godkjenner Vilkår og Copyright.
ADATA.NO [Active Data Norge]
Webtjenester siden 1997
Godkjent offentlig registrar (Norid) siden 2003
ADMIN EPOST | SUPPORT EPOST:
firmapost@adata.no | support@adata.no
POSTADRESSE:
P.O. Box 5199 Majorstuen, 0302 OSLO - NORWAY