Vilkår for design og webløsninger

Adata benytter profesjonelle og dyktige partnere i sitt nettverk (Adata Partnere) for webløsninger og implementering:

Alle typer design og modulbaserte tjenester (førstegangs etablering med engangspris for CMS-løsning fra Open Source-leverandører) utføres i positiv dialog og kommunikasjon med brukeren av tjenesten. Informasjon om oppsett og veiledning (inkl. manualer) sendes fra Adata straks brukeren er klar til dette. Stoff sendes pr. mail og i digital form (tekst/bilder/multimedia), evt. med tilleggsgebyr for manuell skanning/digitalisering av bilder/tekst, eller spesialutforming av grafisk logo-arbeid (web-tilpasning av logo utføres inkl. i tilbudene).

Design/web/shop/pakke/betalingsløsning m.v. utføres via profesjonell, malbasert produksjon og gis en fri korrekturrett etter første presentasjon. Løsninger er som beskrevet i tekst og i demoutgaver på adata.no, og avviker ikke fra disse malene. Etter første presentasjon og evt. tilpasning/retting, påløper ordinære satser. Fakturering skjer etter at løsningen er klargjort og satt opp for kunden, uavhengig av om kunden har sendt inn/besvart oppsettsmail. Kundetilpasning skjer når kunde sender nødvendig svar/info innenfor abonnementsperioden.

Tilpasning av web i ettertid (etter førstegangs etablering) mht. tekst, bilder, grafikk, rammer, script, moduler o.a. faktureres standard timepris. Dette gjelder også ytterligere tilpasning av lay out/maler/tema etter eksterne endringer i programmeringsmoduler, serveroppdateringer og generell endring av programutvikling på internett. Dette gjelder også evt. feilretting og feilsøk etter kunderelaterte justeringer.

CMS-løsninger fra respektive Open Source-leverandører etableres «as is» for kunden. Ved for eksempel senere eksternsupport for bl.a. tilleggsmoduler, feilmeldinger eller feil etter oppgraderinger o.a. – også pga. sikkerhet og generelle endringer i internettscripting på web – må kunde selv benytte leverandørenes forum eller support. Designbyrå eller Adata kan kontaktes for evt. å bestille tjenester knyttet til dette arbeidet i ettertid.

Ved senere bestilling av tilpasning og retting, se HER.

Brukere av ulike CMS-program o.a. plikter å følge opp meldinger om sikkerhetsoppdateringer via sitt admin-panel, og oppdatere disse – evt. bestille dette fra designbyrå eller Adata/Partnere. Alle priser opplyst er eks. mva. hvor annet ikke er opplyst. Ellers gjelder vilkår beskrevet i retningslinjer.

Ønskes evt. konsultasjoner i møter og/eller rådgivning, se mer informasjon HER
VILKÅR OG PAKKEDATA:
» Aksept: (X) - Adata benytter cookies - Info
Brukere av siden godkjenner Vilkår og Copyright.
ADATA.NO [Active Data Norge]
Webtjenester siden 1997
Godkjent offentlig registrar (Norid) siden 2003
ADMIN EPOST | SUPPORT EPOST:
firmapost@adata.no | support@adata.no
POSTADRESSE:
P.O. Box 5199 Majorstuen, 0302 OSLO - NORWAY