Cpanel – Verdensledende webpanel

Cpanel – Verdens mest anerkjente webpanel

Cpanel er et av verdens mest brukte og anerkjente web hosting program, med flere muligheter for brukerne. De mest brukte og nødvendige er epost-administrasjon (omtalt på kundesenteret), nettside-publisering, statistikk, sub-domener, SFTP-administrasjon, passordbeskyttelse av mapper og bl.a. redirects og DNS/DNSSEC-admin osv. For avanserte funksjoner henvises til lisensiert Cpanel-oversikt HER.

Adatas serveradmin har til enhver tid kontroll over funksjoner/deaktivering av tilleggstjenester/moduler av hensyn til sikkerhet og kompetansenivå til brukere.

Slik kan du sjekke statistikk:
Logg inn på din administrasjon (https://ditt-domene.no/cpanel eller http://ditt-domenenavn.no:2082). Velg ikon for Stats (Web/FTP stats; det kan være ulike stats tjenester for ulike servere, f.eks. Awstats, Webalizer, Analog m.v.). Klikk på ikon/link (eks. Awstats). Du får opp enkle oversikter over besøkende (visitors): Unike besøkende (unique visitors) betyr besøkende, tellet en gang selv om de har vært innom siden flere ganger på en dag. Besøk (number of visits) er totalt (sum) av oppslag, det samme gjelder sidevisninger (pages), og Treff (Hits) som viser det totale (samlet sum) av treff (treff på sider summert sammen til en total sum for hele hjemmesiden). Du kan videre se på dette gjennom månedsoversikter og evt. oppdelt mht. ukedager og tidspunkt. Videre har man mulighet for å se benyttede nettlesere (browsers), maskintype (Operation system), søkemaskiner/stikkord (referers) m.v., noe som kan være nyttig i hht. webpresentasjon og generell oversikt.

Adata fraråder nybegynnere å benytte de mest avanserte verktøyene uten bistand
Det er ikke gratis support på denne lisenserte programvaren. Rettelse/reetablering av konti pga. feil faktureres med standard timepris. Henvendelser rettes til lisens – og rettighetsinnehaver HER (Cpanel Support).

Ved bruk av inkluderte tilleggsprogram, webløsninger eller annen VPS/serverleie med ekstern lisens, er bruker underlagt ekstern support hos de respektive leverandører, hvor annet ikke er definert. Eksterne script/moduler er IKKE tillatt å installere på egen hånd på Adatas servere eller eksterne tjenere, da script/moduler i serverpark er vurdert utfra sikkerhetshensyn og serverbelastning hos leverandør.
VILKÅR OG PAKKEDATA:
» Aksept: (X) - Adata benytter cookies - Info
Brukere av siden godkjenner Vilkår og Copyright.
ADATA.NO [Active Data Norge]
Webtjenester siden 1997
Godkjent offentlig registrar (Norid) siden 2003
ADMIN EPOST | SUPPORT EPOST:
firmapost@adata.no | support@adata.no
POSTADRESSE:
P.O. Box 5199 Majorstuen, 0302 OSLO - NORWAY