Sikkerhetssertifikater (SSL)

<< Til eposthjelp

SSL: For sertifikat for de som ønsker å benytte SSL på mail, endre innkommende/utgående server:

SSL:  Bytt ut i innstillingene (innkommende/utgående server) fra «mail.ditt-domene.no» til:

Alternativ 1: «act3.active-data.com»
Alternativ 2: «ns9.active-data.net»
Alternativ 3: «act2.active-data.com»

=> Usikker på ditt alternativ (se også tilsendt info), kontakt support!

SSL-porter innk. imap 993, pop 995. For utg. 465
Så lenge sidene ligger hos Adata (og det står ditt eget domenenavn evt. bl.a. «active-data.net«, «active-data.com«, eller «activedata.no» i nettadressen), er dette helt trygt og du kan gå videre!

>>Porter IMAP – UTEN SSL:

Innkommende server (mail.ditt-domene.no) port 143
Utgående server (mail.ditt-domene.no – «Server krever godkjenning») port 26, 587 eller 25

>>Porter POP/POP3 – UTEN SSL:

Innkommende server (mail.ditt-domene.no) port 110
Utgående server (mail.ditt-domene.no – «Server krever godkjenning») port 26, 587 eller 25


Ønskes SSL HTTPS for webside, kontakt firmapost@adata.no
Noen ganger kommer man inn på en nettside hvor informasjonen er kryptert med SSL, og hvor man har brukt et SSL-sertifikat som ikke har blitt kjøpt av noen av de aller største («klarerte sertifiseringsinstansene») som finnes i verden. Nettleseren (f.eks. Internet Explorer eller Firefox) vil da komme opp med en advarsel om at det kanskje ikke er trygt å gå inn på nettsiden.

Det første man da bør gjøre er å ta stilling til om man stoler på den aktuelle nettsiden. Årsaken til krypteringen er gjerne at det finnes et webskjema hvor man kan fylle inn informasjon som er av sensitiv art, f.eks. brukernavn og passord på en innloggingsside. Sjekk derfor ALLTID selve webadressen (domenenavnet) og at dette er det samme som før (spesielt hvis du kommer til siden via en link).