Pris – og abonnementoversikt

ADATA prisoversikt: Her følger en oppdatert oversikt med priser, hvor SUM år 1/2 angis både uten og inkl. merverdiavgift (mva. i parantes). Listen inneholder alt fra rådgivning, webdesign til DNS-tjenester.

Tilhører du gamle web-pakker (se nederst), kontakt Adata på firmapost@adata.no for info. For endring av din konto, gå HIT. Merk at eldre pakker flyttes til nyere og rimeligere servere, noe som kan medføre noe programmeringsjusteringer hvis dere har hjemmesider. Kontakt da din webdesigner. OBS! Kampanjer som pågår vil gi lavere priser enn de som er listet her. Se de ulike sidene/domenesjekk for reelle rabattpriser.

——————————————————————————–

Rådgivning/SEO/web-arbeid: Kr. 690,- pr. time (862,50) – Halvtimesats Kr. 390,- (487,50)
Eierskifte .NO-domener (Norid) og andre domene-typer: Kr. 300,- (375,00)
DNS-oppdatering og WWW-justering / IP-endringer for domener: Kr. 0,- (0)
Profesjonell redirect/cloacking (domene står i adresselinjen): Kr. 250,- (312,50)
SSL / https-sertifikater (Cpanel o.a.) årsavgift – fra kr. 690,- (862,50)
Konto endringsgebyr: Kr. 79,- (98,75)
PRO webhotell/Web-1 Cpanel PRO: Kr. 590,-/md (737,50), Web-2: Kr. 690,-/md (862,50)
Webdesign hjemmeside (fast mal) CMS-løsning inkl. web: Se priser.
Egen nettbutikk (fast mal) med kortbetaling CMS-løsning inkl. web: Se priser.
Domeneregistrering ordinære (og andre domener):  Se priser i domenesøk.
F.o.m. andre år (no, com, net, org) eks. mailkonto/DNS fra kr. 190,- (237,50)
F.o.m. andre år andre domener eks. mailkonto/DNS: Normalt samme pris som første år.
Fakturaekspedisjon (brev) fornye årsabonnement portoutgifter/konvolutter: Kr. 75,- (93,75)
Fakturaekspedisjon (EFAK – mail) fornye årsabonnement: Kr. 0,- (0)
MINI domenetjenester (DNS, www-peking, mail): Kr. 99,- (123,75) pr. år.
SMALL webhotell: Kr. 299,- (373,75) pr. år.
MEDIUM webhotell: Kr. 449,- (561,25) pr. år.
LARGE webhotell: Kr. 599,- (748,75) pr. år.
WebSolution webhotell (WS): Kr. 990,- (1237,50) pr år.
Administrasjon/service av webhotellkonto inkl. support: Kr. 0,- første år. Kr. 145,- (181,25) pr. år.
Purregebyr ved betalingspåminnelse og merarbeid knyttet til dette: Kr. 70,- (87,50)

——————————————————————————–

Eksempler for ordinære domener (domene & web) påfølgende abonnementsperioder.
Priser i parantes () viser beløpet inkl. mva.
OBS! Gjelder ordinære domener som no/com/net/org:

» Domeneårsavgift og MINI-konto f.o.m. andre år a 190 + MINI a 99 = kr. 289,- (361,25)
*Ønskes KUN parkering (ikke mail, www-peking eller DNS): Kr. 190,- (237,50): Endre konto.
*Andre domenetyper følger egne prissatser (normalt likt første og andre år)

» Årsavgift SMALL-konto f.o.m. andre år SMALL a 299 + admin/support-konto a 145 = 444,- (555,-)
Inkl. standard domeneårsavgift (inkl. Mini/mail): 733,- (916,25)
» Årsavgift MEDIUM-konto f.o.m. andre år MEDIUM a 449 + admin/support-konto a 145 = kr. 594,- (742,50)
Inkl. standard domeneårsavgift (inkl. Mini/mail): 883,- (1103,75)
» Årsavgift LARGE-konto f.o.m. andre år LARGE a 599 + admin/support-konto a 145 = kr. 744,- (930,-)
Inkl. standard domeneårsavgift (inkl. mail): 1033,- (1291,25)
» Årsavgift WebSolution (CMS) f.o.m. andre år a 990 + admin/support-konto inkl. = kr. 990,- (1237,50)
Inkl. standard domeneårsavgift (inkl. mail): 1279,- (1598,25)

» Domeneavgifter/webhotell for eldre pakker f.o.m. andre år følger egne avtaler (se under). For endring: firmapost@adata.no

Oversikt (eksempler) GAMLE pakker eks. mva.:
Eks. .no/com/net..: Home web inkl. adm/support kr. 839,- 
Eks. .no/com/net..: Standard web inkl. adm/support kr. 1079,- 
Eks. .no/com/net..: Business web inkl. adm/support kr. 1319,- 

* Med forbehold om rabatter og de siste endringer.