Adata Fakturaservice og bilagsarkiv

Adata regnskapsservice og gebyroversikt på utført arbeid rundt bilags – og fakturaarkiv.

1) Fakturainformasjon: Gratis tjeneste for kunder og/el. godkjent regnskapsbyrå. Send fakturanummer (obligatorisk) du ønsker generell info om til: faktura@adata.no

2) Bilagskopier: Timeverk arbeid for å verifisere lovlig mottaker av bilag (kunde/juridisk kontakt – evt. godkjennelse), lete frem i bilagsarkivet, digitalisere bilag/lagre i PDF og deretter sende dette pr. mail: Kr. 75,- eks. mva. Husk at fakturanummer (evt. eksakt betalingsdato) og betalt beløp (NOK) MÅ opplyses!

» Vennligst benytt dette skjemaet for bestilling og betaling for arbeidet:


Fakturatjeneste
Fakt.nr. el. dato
Beløp (NOK)Gjelder det større historikk rundt domene og/eller webkonto, velg «Historikk» og fyll ut skjema. Etterpå tar Adata kontakt for spesifikasjon m.v.